Tøffe, det lille lokomotivet, har tatt livet av 77 reinsdyr. Reinsdyrkameratene holder katastrofemøte, og vurderer nå å forby flere turer med Tøffe. Konsekvensene av videre drift tør vi ikke å tenke på. Verdens dyrevernorganisasjoner har alle blitt kontaktet, og har sagt seg villige til å støtte Reinsdyrkameratene i denne saken.

https://www.nrk.no/nyheter/77-reinsdyr-pakjort-av-toget-1.13796571

Den skyldige, her lett kamuflert:

Me Myself, Il Presidente, kommer også snarest til å gjøre tiltak som stopper Bratsbergbanen for all fremtid! Hvis ikke så kommer den Grenlandske villreinstammen til å dø ut!

Ekstra informasjon